Предпечатна подготовка

Принт Стоп предлага предпечатна подготовка на всички видове печатни материали. Прецизната предпечатна подготовка е от изключителна важност за качеството и добрия вид на крайния продукт. Добрия предпечатар трябва да познава в детаили специфичните изисквания на всяка една технология за печат, за да може да осигури така желаното точно възпроизвеждане на цветовете от различни като възможности и начин на работа печатни машини.

Предпечатната подготовка е процес, при който се извършва обработка на дадено печатно издание (книга, списание, вестник, плакат, каталог и тн.) за неговото тиражиране (отпечатване) в печатница. Осъществяването на предпечатна подготовка изисква познаване на целия процес по издаването на даденото печатно издание, сериозно познаване на необходимите компютърни програми и сериозни познания по полиграфия. Представлява процес в който се събират в едно текст и графика и се извеждат на плака при офсетовия печат. Преди се извеждаха на филм.

Запитване или поръчай