Покани

Поканите са неизменна част от всяко събитие. Могат да бъдат изпълнени по много и различни начини, като някои от тях наистина впечатляват със своето изпълнение и се превръщат в произведение на изкуството. За това е необходимо на първо място добър дизайн и след това технология, която да може да реализира първоначалния замисъл. На практика единственото ограничение пред създаването на една покана е нашето въображение.
Поканите могат да бъдат изпълнени по различни начини в зависимост от първоначалната идея и предназначението им. Стандартните покани се отпечатват на картон 300гр. Могат да бъдат използвани, както стандартните печатни технологии, така и лазерно рязане, преге, частичен лак, щанцоване за постигане на нестандартни форми и обемен лак със специализирани ефекти.
Запитването за печат е необходимо да съдържа:

  • точен размер на изделието
  • тираж,(брой, количество)
  • вида на медията
  • цветност (1, 2, 3, или 4 цвята)
  • довършителни операции
  • име и телефон за обратна връзка
Запитване или поръчай

Изисквания към файловете за печат

Размерът на изделието във файла трябва да бъде с размерите, с които искате да е крайното изделие, плюс поне по 3 мм от всички страни за обрязване. Важните обекти, като текстове и други подобни, трябва да бъдат поне на 3–4мм навътре от ръба за рязане във файла.

Примерна схема за предпечатна подготовка на покана

Легенда:

–––- линия за рязане (точен размер на готово изделие)

–––- линия за важни елементи (текст, лога и др. поне 3мм навътре от всяка страна спрямо червената рамка)

–––- линия със отпуснат фон за обрязванe (3мм навън от линията за рязане)

С цел постигане на максимално качество е желателно логата и текстовете във файла да бъдат векторни , а растерните изображения да са с резолюция 300dpi

Файловете за печат могат да бъдат с разширения:
.pdf, .eps, .cdr, .ai, .jpg, .tif, .psd