Брошури

Брошурите са отлично средство за представяне както на цялостната дейност на фирмата така и за промотиране на отделен продукт или услуга. Тяхната основна задача е да информира и разяснява на достъпен език предимствата и ползите от онова, което представяте в нея. Начинът на изпълнение варира според специфичните изисквания на клиента и може да бъде изпълнена в множество варианти в зависимост от начина по-който искате да изглежда крайното изделие.
При изработката на фирмени брошури няма точни правила и всичко зависи от специфичните изисквания на клиента. Възможни са множество изпълнения, като специфични форми, хартия, частичен лак и специални ефекти на лакиране за постигане на една наистина уникална и отличаваща Ви визия на крайното изделие.
Запитването за печат е необходимо да съдържа:

  • точен размер на изделието
  • брой страници
  • тираж,(брой, количество)
  • вид хартия, (грамаж, гланц, мат, специализирана)
  • брой гънки
  • цветност (1, 2, 3, или 4 цвята)
  • довършителни операции (ако има такива)
  • име и телефон за обратна връзка
Запитване или поръчай

Изисквания към файловете за печат

Размерът на изделието във файла трябва да бъде с размерите, с които искате да е крайното изделие, плюс поне по 3 мм от всички страни за обрязване. Важните обекти, като текстове, лога и други подобни, трябва да бъдат поне на 3–4 мм навътре от ръба за рязане във файла.

Примерна схема за предпечатна подготовка на брошура

Легенда:

–– линия за рязане (точен размер на готово изделие)

–– линия за важни елементи (текст, лога и др. поне 3мм навътре от всяка страна спрямо червената рамка)

–– линия със отпуснат фон за обрязванe (3мм навън от линията за рязане)

–– линия на сгъване

С цел постигане на максимално качество е желателно логата и текстовете във файла да бъдат векторни , а растерните изображения да са с резолюция 300dpi

Файловете за печат могат да бъдат с разширения: .pdf, .eps, .cdr, .ai, .jpg, .tif, .psd