• truck-branding
  • car-branding
  • car-branding
  • truck-branding
  • truck-branding

Брандиране на автомобили

Брандиране на автомобили, камиони, бусове. Автомобилно фолио, ламинат, специализирам монтаж. Изготвяне на проект по задание на клиента, печат върху фолио, ламиниране, изрязване по контур и монтаж. Професионална консултация при избора на подход за брандиране. Предварителна визуализация на предложените проекти. Професионално снемане на размери и предвиждане на най-доброто местоположение на лого, надписи и друга важна информация или елементи от дизайна.

Запитване или поръчай